Numrat e telefonit të kontaktit


Drejtoria Qendrore (ISSH)

Orari i punës në ISSH: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Orari i pritjes në ISSH: E  hënë – E premte – 09.00 – 13.00

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë

Koordinatori për të drejtën e informimit – Xhoana Koxhaj

Arkivi Qendror i Sigurimeve Shoqërore

N/Drejtor – Everest Musta (cel. 00355 68 20 74 297)

Orari i punës në Arkivin Qendror të Sigurimeve Shoqërore: 

E hënë – E premte – 08.30 – 16.30

Adresa: Lundër, Tiranë
Email: arkivi@issh.gov.al

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore BERAT

Drejtore – Engjellusha Llana (cel. 00355 69 76 72 871)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Email: drsshbr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 322 34797

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore DURRËS

Drejtor – Miranda Koka (cel. 00355 69 20 51 060)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshdr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 522 22047

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore DIBËR

Drejtor – Spartak Koltraka (cel. 00355 67 58 33 532)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshdi@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 218 22428

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ELBASAN

Drejtor – Ervis Xhelo (cel. 00355 69 20 99 345)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshel@issh.gov.al

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore FIER

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshfi@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 34 70421439

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore GJIROKASTËR

Drejtore – Irida Hoxha (cel. 00355 68 33 02 086)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshgj@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 842 62464

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore KUKËS

Drejtor – Anila Sokoli (cel. 00355 68 50 6 609)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshku@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 242 22073

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore KORÇË

Drejtor – Ilir Bajlos (cel. 00355 69 20 41 702)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshko@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 822 42624

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore LEZHË

Drejtor – Taulant Malshi (cel. 00355 68 20 89 997)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshle@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 215 4736

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore SHKODËR

Drejtor – Violeta  Staka (cel. 67 20 38 995)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshsh@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 222 43453

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore TIRANË

Drejtor – Leonard Kuçi

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshtr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 042465001
Cel: 00355 676088634
ADRESA: Rruga “Muhamed Gjollesha”, blloku i pallateve “Partizani”, pll. 62/1, Tiranë. 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore VLORË

Drejtor – Najada Idrizi (cel. 00355 69 63 57 636)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshvl@issh.gov.al

Dega e Sigurimeve Shoqërore TROPOJË

Drejtor – Mujo Gosturani (cel. 00355 68 20 02 129)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: dsshbc@issh.gov.al

Dega e Sigurimeve Shoqërore SARANDË

Drejtor – Thoma Kallojeri (cel. 00355 69 86 65 146)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: dsshsr@issh.gov.al

Agjencitë Lokale të Sigurimeve Shoqërore

Orari i pritjes: E hënë – E premte   08. 30 – 16.00; E shtunë – 08.30 – 12.00