Numrat e telefonit të kontaktit


 • Drejtoria Qendrore (ISSH)

Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore – Astrit Hado

Orari i punës në ISSH: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë

Koordinatori për të drejtën e informimit – Xhoana Koxhaj

 • Arkivi Qendror i Sigurimeve Shoqërore

Drejtore – Albana Dule

Orari i punës në Arkivin Qendror të Sigurimeve Shoqërore: 

E hënë – E premte – 08.30 – 16.30

Adresa: Lundër, Tiranë
Email: arkivi@issh.gov.al

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore BERAT

Drejtore – Altin Kazazi (cel. 00355 68 83 69 734)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Email: drsshbr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 322 34797

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore DURRËS

Drejtor – Miranda Koka (cel. 00355 69 20 51 060)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshdr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 522 22047

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore DIBËR

Drejtor – Urim Lleshi 

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshdi@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 218 22428

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ELBASAN

Drejtor – Ervis Xhelo (cel. 00355 69 20 99 345)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshel@issh.gov.al

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore FIER

Drejtor – Zamir Malasi

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshfi@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 34 70421439

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore GJIROKASTËR

Drejtore – Irida Hoxha (cel. 00355 68 33 02 086)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshgj@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 842 62464

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore KUKËS

Drejtor – Anila Sokoli (cel. 00355 68 50 6 609)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshku@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 242 22073

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore KORÇË

Drejtor – Ilir Bajlos (cel. 00355 69 20 41 702)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshko@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 822 42624

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore LEZHË

Drejtor – Taulant Malshi (cel. 00355 68 20 89 997)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshle@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 215 4736

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore SHKODËR

Drejtor – Violeta  Staka (cel. 67 20 38 995)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshsh@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 222 43453

 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore TIRANË

Drejtor – Fatjon Ferko

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshtr@issh.gov.al
Cel:   00355 698000061
         00355 698000062
         00355 698000063
ADRESA: Rruga “Muhamed Gjollesha”, blloku i pallateve “Partizani”, pll. 62/1, Tiranë. 
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore VLORË

Drejtor – Brunilda Saliaj

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Nr.tel: 033 408 640

Cel: 00355 69 20 77 399

Email: drsshvl@issh.gov.al
 • Dega e Sigurimeve Shoqërore TROPOJË

Drejtor – Mujo Gosturani (cel. 00355 68 20 02 129)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: dsshbc@issh.gov.al

 • Dega e Sigurimeve Shoqërore SARANDË

Drejtor – Lindita Qendro (cel. 00355 69 51 93 087)

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: dsshsr@issh.gov.al

 • Agjencitë Lokale të Sigurimeve Shoqërore

Orari i pritjes: E hënë – E premte   08. 30 – 16.00; E shtunë – 08.30 – 12.00