REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr. Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 25/01/2021 Kërkesë për informacion 28/01/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
2 28/01/2021 Kërkesë për informacion 02/02/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
3 04/05/2021 Kërkesë për informacion 06/05/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me e-mail Pa pagesë
4 01/06/2021 Kërkesë për informacion 07/06/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
5 15/06/2021 Kërkesë për informacion 22/06/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
6 29/08/2021 Kërkesë për informacion 05/09/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
7 27/09/2021 Kërkesë për informacion 08/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
8 15/10/2021 Kërkesë për informacion 22/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
9
10
11
12