REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr. Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 25/01/2021 Kërkesë për informacion (Znj. Mine Çuka) 28/01/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
2 28/01/2021 Kërkesë për informacion (Znj. Bukurije Sallaku) 02/02/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
3 04/05/2021       Kërkesë për             informacion (Znj. Anila Dedaj) 06/05/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me e-mail Pa pagesë
4 01/06/2021       Kërkesë për               informacion (Z. Sokol Cuni) 07/06/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
5 15/06/2021       Kërkesë për              informacion (Z. Xheladin Peka) 22/06/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
6 29/08/2021 Kërkesë për informacion (Z. Dorian Matlija) 05/09/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
7 27/09/2021 Kërkesë për informacion (Z. Andrelin Prifti) 08/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
8 15/10/2021 Kërkesë për informacion (Znj. Jonila Godole) 22/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
9 16/10/2021 Kërkesë për informacion (Subjekti EL.ED.ER shpk) 23/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
10
11
12