REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr. Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 25/01/2021 Kërkesë për informacion 28/01/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
2 28/01/2021 Kërkesë për informacion 02/02/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12