Në datën 25 tetor 2017, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua analiza 9-mujore e punës, me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Gjatë kësaj analize, Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado vuri theksin në përmirësimin e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve dhe realizimin e planit të ardhurave.

Masave të ndërmarra nga ISSH në këtë drejtim, tashmë i janë shtuar edhe heqja e një serë dokumentesh, që deri para pak kohësh merreshin personalisht nga qytetarët.

Ndaj çdo punonjës në zyrat e ALSSH-ve dhe DRSSH-ve do t’i tërheqë në mënyrë elektronike këto dokumente, duke eleminuar në maksimum ecejaket dhe rradhët për aplikuesit.

Pavarësisht se treguesit financiarë për këtë vit janë në nivele të kënaqshme, të gjitha strukturat e drejtorisë së kontributeve në ISSH dhe në DRSSH, duhet të vazhdojnë me intensitet punën për realizimin e planit të të ardhurave nga sigurimi i të vetëpunësuarve në bujqësi dhe atij vullnetar.