Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi në datën 13 tetor 2023, një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Përmirësimi i shërbimeve publike të digjitalizuara ishte në qendër të diskutimeve, me qëllim rritjen e cilësisë dhe lehtësimin e mëtejshëm të mënyrës së përdorimit nga ana e qytetarëve.

Hado, gjatë fjalës së tij theksoi se Instituti i Sigurimeve Shoqërore po punon intensivisht për digjitalizimin e të gjithë bazës së të dhënave dhe për standardizimin e dokumentacionit, në mënyrë që të shkurtohenmë shumë afatet dhe shërbimet të ofrohen në standarde akoma më të larta.

Vëmendje, Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së kërkoi edhe në lidhje me rritjen e performancës financiare, por edhe me informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve, me qëllim adresimin në kohë të çdo problematike dhe zbatimin e procedurave brenda afateve ligjore.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbetet i angazhuar për zbatimin e plotë të reformës së ristrukturimit dhe riinxhinierimit të shërbimeve, në mënyrë që të bëhen lehtësisht të përdorura dhe të rriten përfitimet për qytetarët.