Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z.Astrit Hado dhe Administratori i Postës Shqiptare sha, z. Ardit Demiri nënshkruan Marrëveshjen e re kuadër ndërinstitucionale.

Përmes kësaj Marrëveshje palët angazhohen të rrisin bashkëpunimin për ofrimin e shërbimeve cilësore, me standarte, duke iu përgjigjur sfidave, eliminuar rreziqet dhe barrierat administrative.

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së vlerësoi punën e bërë nga Posta Shqiptare sha, si një partner i qendrueshëm, ndërsa garantoi se të dy institucionet po intensifikojnë përpjekjet për të nisur një epokë të re në ofrimin e shërbimeve, veçanërisht për kategorinë e pensionistëve.

Marrëveshja ISSH / Posta shqiptare sha / 11.07.2023