Nën drejtimin e Kryetares, njëherazi dhe Ministre e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, në datë 29 shtator 2022 u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Këshilli miratoi një sërë vendimesh, ku ndër të tjerash edhe rezultatin financiar pozitiv të ISSH për vitit 2021.

Gjatë mbledhjes, Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së, z. Astrit Hado, konfirmoi edhe një herë qendrueshmërinë financiare, si dhe performancën pozitive në grumbullimin e të ardhurave, tendencë e cila parashikohet të jetë e tillë edhe gjatë vitit të ardhshëm.