Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore z. Astrit Hado zhvilloi një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Gjatë fjalës së tij Drejtori i Përgjithshëm kërkoi angazhim të shtuar të të gjitha strukturave në rajone, me qëllim rritjen e performancës, si dhe ofrimin e shërbimeve sa më cilësore për qytetarët.

Në kuadër të programit të shpallur të Qeverisë për katër vitet e ardhshme, z. Hado nënvizoi rëndësinë e ofrimit të shërbimeve elektronike, të cilat ju mundësojnë qytetarëve marrjen në një kohë sa më të shkurtër të këtyre shërbimeve, shmangien e burokracive dhe radhët në sportele, kjo edhe në kushtet e diktuara nga pandemia Covid-19.