Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në mbledhjen e tij të radhës, zgjodhi me votim unanim znj. Delina Ibrahimaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë, kryetare të Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Znj. Ibrahimaj edhe më herët ka dhënë kontributin e saj si anëtare e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.