Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, gjatë një konference për shtyp, deklaroi se bonusi do të përfitohet  së bashku me këstin mujor të pensionit, sipas datave të përcaktuara. Janë rreth 704 mijë individë, të cilët do të përfitojnë shpërblimin prej 5,000 lekë, me një efekt financiar në buxhetin e shtetit […]

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi shkëmbimin e të dhënave të sigurimeve shoqërore, që po zhvillohet në Bon të Gjermanisë, nga data 16-17 tetor 2023. Gjatë prezantimit, z.Hado ndau me pjesëmarrësit përvojën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, mbi praktikat e ndjekura në lidhje […]

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi në datën 13 tetor 2023, një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore. Përmirësimi i shërbimeve publike të digjitalizuara ishte në qendër të diskutimeve, me qëllim rritjen e cilësisë dhe lehtësimin e mëtejshëm të mënyrës së përdorimit nga ana e qytetarëve. […]

Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në mbledhjen e datës 19 shtator miratoi vendimin për indeksimin e të të gjitha kategorive të pensioneve, që mbulon Instituti i Sigurimeve Shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi. Për periudhën gusht 2022- gusht 2023, Indeksi i Çmimeve të Konsumit të shportës së mallrave dhe shërbimeve për pensionistët, që llogaritet […]

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z.Astrit Hado dhe Administratori i Postës Shqiptare sha, z. Ardit Demiri nënshkruan Marrëveshjen e re kuadër ndërinstitucionale. Përmes kësaj Marrëveshje palët angazhohen të rrisin bashkëpunimin për ofrimin e shërbimeve cilësore, me standarte, duke iu përgjigjur sfidave, eliminuar rreziqet dhe barrierat administrative. Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së vlerësoi […]