Marrëveshje ISSH – Posta Shqiptare sha, për shpërblimin e pensionistëve, me rastin e festave të fundvitit

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ...
Më shumë

Shkarkohet punonjësi i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore të Tiranës, i cili ofendoi qytetaren.

Menjëherë pas vënies në dijeni të pamjeve të xhiruara dhe të transmetuara në mediat online, që tregojnë qartë qëndrimin jashtë ...
Më shumë

Shkurtim i afateve të shërbimit ndaj qytetarëve përmes përshpejtimit të procedurave të verifikimit.

Shkurtim i afateve të shërbimit ndaj qytetarëve përmes përshpejtimit të të procedurave të verifikimit dhe marrjes së vendimeve administrative për ...
Më shumë

Të ardhurat nga të vetëpunësuarit në bujqësi janë një objektiv i arritshëm. Analizë 10 – mujore e punës me drejtorët e DRSSH-ve

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, njëkohësisht Kryetar i Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Blendi Klosi, iu ...
Më shumë

Takim me homologët çekë, për diskutimin dhe përcaktimin e formularëve, 22 – 24 nëntor 2016

Në datat 22-24 nëntor 2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, u organizua takimi për diskutimin dhe përcaktimin e ...
Më shumë

Zhvillohet takimi me homologët gjermanë, për diskutimin dhe përcaktimin e formularëve, 20 – 21 shtator 2016

Në kuadër të Marrëveshjes për Mbrojtjen Shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, e ratifikuar nga Kuvendi ...
Më shumë

Analizë 8-mujore e punës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Në datën 15 shtator 2016 në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua analiza 8-mujore e punës me drejtorët ...
Më shumë

Zhvillohet takimi përfundimtar me homologët austriakë, për diskutimin dhe përcaktimin e formularëve, 6 – 8 shtator 2016

Në  datat 6 - 8 shtator 2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, u zhvillua takimi përfundimtar me homologët ...
Më shumë

Vazhdojnë bisedime për marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e të drejtës për pension

Në kuadër të vazhdimit të bisedimeve për marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, për vërtetimin e periudhave ...
Më shumë