Nën drejtimin e Ministres së Financave dhe Ekonomisë znj.Delina Ibrahimaj u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Administrativ, ku u miratuan disa vendime të rëndësishme.

Në qendër të diskutimeve mes anëtarëve të Këshillit ishte miratimi i rezultatit financiar për periudhën 2021-2022, trajtimi i fondit rezervë, si dhe koeficienti i bazës së vlerësuar për vitin 2021.

Ministrja Ibrahimaj gjatë fjalës së saj vlerësoi punën e bërë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore sa i përket mirëmenaxhimit, duke qenë se është arritur të sigurohet një qëndrueshmëri e mirë financiare dhe sipas parashikimeve kjo ecuri do të vijojë edhe më tej.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore z.Astrit Hado, nga ana tjetër theksoi faktin se tejkalimi i të ardhurave të drejtpërdrejta ka çuar në uljen e subvencionimit nga buxheti i shtetit dhe deficiti i skemës.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z.Astrit Hado dhe Administratori i Postës Shqiptare sha, z. Ardit Demiri nënshkruan Marrëveshjen e re kuadër ndërinstitucionale.

Përmes kësaj Marrëveshje palët angazhohen të rrisin bashkëpunimin për ofrimin e shërbimeve cilësore, me standarte, duke iu përgjigjur sfidave, eliminuar rreziqet dhe barrierat administrative.

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së vlerësoi punën e bërë nga Posta Shqiptare sha, si një partner i qendrueshëm, ndërsa garantoi se të dy institucionet po intensifikojnë përpjekjet për të nisur një epokë të re në ofrimin e shërbimeve, veçanërisht për kategorinë e pensionistëve.

Marrëveshja ISSH / Posta shqiptare sha / 11.07.2023