Mbi procedurat e plotësimit të Deklaratës për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave në bankat e nivelit të dytë

Bazuar në marrëveshjet ndërmjet ISSH-së dhe bankave të nivelit të dytë, personat që kërkojnë të tërheqin përfitimin e tyre pranë ...
Më shumë

ISSH, shërbim në kohë dhe me cilësi për qytetarët

Përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarëve, kthimi i përgjigjeve brenda afateve, lehtësimi i procedurave dhe zgjidhja e problematikave ishin në qendër ...
Më shumë

Sigurimet shoqërore, përfitimet nga përfshirja në skemë

Të nderuar zonja dhe zotërinj! Misioni i Institutit të Sigurimeve Shoqërore (ISSH) është administrimi i sigurimeve shoqërore në përgjithësi dhe ...
Më shumë

Forumi Europian për Sigurimet Shoqërore, Instituti i Sigurimeve Shoqërore drejtues i panelit për praktikat më të mira

Nga data 14 deri në 16 maj 2019 u zhvillua në Baku, Azerbajxhan, Forumi Europian për Sigurimet Shoqërore, ku në ...
Më shumë

Duke filluar nga sot, çdo pensionist do të ketë një pension të indeksuar në vlerën 2.8 %.

Me VKM nr. 167, datë 27.03.2019 "Per indeksimin e pensioneve", u miratua indeksimi i pensioneve me 2,8 %, me efekt ...
Më shumë

Mbi tërheqjen e pensionit të pleqërisë në çdo arkë paguese të Postës Shqiptare sha në të gjitha qarqet, pa pasur nevojë për të transferuar edhe Gjendjen Civile.

Ky ndryshim është bërë me Vendim të Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, me synimin për të lehtësuar shërbimin ...
Më shumë

Zhvillohet analiza vjetore e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, për vitin 2018

Në datën 20 shkurt 2019, në ambjentet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nën drejtimin e ministres, znj. Anila Denaj, ...
Më shumë

Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2018

Mbështetur në VKM nr. 732, datë 12.12.2018 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2018”,  Instituti i Sigurimeve Shoqërore ...
Më shumë

Zhvillohen bisedimet e raundit të tretë në fushën e mbrojtjes shoqërore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës Zvicerane.

Nga data 22 deri më 25 maj 2018, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvilluan bisedimet e raundit ...
Më shumë

Mbi shpërndarjen e shpërblimit për pensionistët, me rastin e festave të fundvitit.

Mbështetur në VKM nr. 745, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2017”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ...
Më shumë