Numrat e telefonit të kontaktit


Central Directory (SII)

Working hours SII: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00

Waiting hours in SII: Monday – Friday – 09.00 – 13.00

Adress: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë

Centrali: 00355 4 2 235 622, 00355 4 2 227 198

Koordinatori për të drejtën e informimit – Xhoana Koxhaj

Regional Directorates of Social Insurance addresses


Arkivi Qendror i Sigurimeve Shoqërore

Director- Oliver Topi (cel. 00355 69 29 25 385)

Orari i punës në Arkivin Qendror të Sigurimeve Shoqërore: 

Monday –  Friday – 08.30 – 16.30

Adresa: Lundër, Tiranë
Email: arkivi@issh.gov.al

Regional Directorate of Social Insurance BERAT

Director- Pjerin Tumani (cel. 00355 68 64 21 196

Working hours: Monday– Thursday  08. 00 – 16.30; Friday- 08.00 – 14.00

Email: drsshbr@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 322 34797

Regional Directorate of Social Insurance DURRËS

Director- Miranda koka (cel. 00355 69 20 51 060)

Working hours: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshdr@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 522 22047

Regional Directorate of Social Insurance DIBËR

Director- Habib Shehu (cel. 00355 68 64 21 196)

Working hours: Monday – Thursday  08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshdi@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 218 22428

Regional Directorate of Social Insurance ELBASAN

Director- Ervis Xhelo (cel. 00355 69 20 99 345)

Working hours: Monday- Thursday  08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshel@issh.gov.al

Regional Directorate of Social Insurance FIER

Director – Andius Olldashi ( cel. 00355 69 52 32 118)

Working hours: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshfi@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 34 70421439

Regional Directorate of Social Insurance GJIROKASTËR

Director- Odise Kote (cel. 00355 69 93 77 113)

Working hours: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshgj@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 842 62464

Regional Directorate of Social Insurance KUKËS

Director- Astrit Cengu (cel. 00355 68 20 72 432)

Working hours:  Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshku@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 242 22073

Regional Directorate of Social Insurance KORÇË

Director- Ilir Bajlosi (cel. 00355 69 76 54 558)

Working hours: Monday – Thursday  08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshko@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 822 42624

Regional Directorate of Social Insurance LEZHË

Director- Taulant Malshi (cel. 00355 68 20 89 997)

Working hours: Monday – Thursday  08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshle@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 215 4736

Regional Directorate of Social Insurance SHKODËR

Director- Violeta  Staka (cel. 67 20 38 995)

Working hours:  Monday – Thursday 08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshsh@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 222 43453

Regional Directorate of Social Insurance TIRANË

Director- Leonard Kuçi (cel. 00355 0 4 2227226)

Working hours: Monday– Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshtr@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 4 702268553; 00 355 0 4 702268554
ADRESA: Rruga “Muhamed Gjollesha”, blloku i pallateve “Partizani”, pll. 62/1, Tiranë. 

Regional Directorate of Social Insurance VLORË

Director- Najada Idrizi (cel. 00355 69 63 57 636)

Working hours: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: drsshvl@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 33 408645

Social Insurance Branch TROPOJË

Director- Mujo Gosturani (cel. 00355 68 20 02 129)

Working hours: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: dsshbc@issh.gov.al

Social Insurance Branch  SARANDË

Director- Thoma Kallojeri (cel. 00355 69 86 65 146)

Working hours: Monday – Thursday   08. 00 – 16.30; Friday – 08.00 – 14.00
Email: dsshsr@issh.gov.al
Phone: 00 355 0 852 24358

Agjencitë Lokale të Sigurimeve Shoqërore

Working hours: Monday – Friday   08. 30 – 16.00; Saturday – 08.30 – 12.00