Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Në qendër të diskutimeve ishte rritja e performancës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, në kuadër edhe të Reformës Digjitale.

Hado kërkoi angazhim të shtuar dhe më shumë përgjegjësi në ushtrimin e detyrave funksionale, si dhe marrjen e masave të mëtejshme përsa i takon zbatimit të planit të kursimit të energjisë, që po zbatohet nga të gjitha institucionet qendrore dhe lokale.

Vëmendje, Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së kërkoi edhe në lidhje me informimin dhe ndërgjegjësimin për rritjen e kontributeve vullnetare, dhe në mënyrë  të veçantë për të vetëpunësuarit në bujqësi, me qëllim zgjerimin e bazës së përfshirjes në skemë, të kësaj kategorie.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbetet i angazhuar për t’i ofruar të gjithë qytetarëve një shërbim sa më cilësor, si dhe për të tejkaluar çdo problematikë me të cilën ata mund të hasen.