Mbledhje e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Në datën 29.06.2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua mbledhja e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve ...
Më shumë

Takim me homologët maqedonas, për diskutimin dhe përcaktimin e formularëve, 5 – 6 maj 2016

Nga data 5 - 6 maj 2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua takimi dy ditor me ...
Më shumë

Takim me përfaqësuesit e patronatit Italian dhe Unione Italiani nel Mondo (UIM)

Në datën 29 prill 2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua takimi me përfaqësuesit e patronatit Italian ...
Më shumë

Zhvillohet raundi i negociatave ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe delegacionit të Republikës Federale të Gjermanisë

Në kuadër të Marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, e ratifikuar nga Kuvendi ...
Më shumë

Mbledhje e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Në datën 17.03.2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua mbledhja e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve ...
Më shumë