Zhvillohet raundi i negociatave ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe delegacionit të Republikës Federale të Gjermanisë

Në kuadër të Marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, e ratifikuar nga Kuvendi ...
Më shumë

Mbledhje e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Në datën 17.03.2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua mbledhja e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve ...
Më shumë

Zhvillohet raundi i negociatave ndërmjet delegacionit të Republikës së Shqipërisë dhe delegacionit të Hungarisë

Nga data 07-11 Mars 2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua raundi i negociatave ndërmjet delegacionit të ...
Më shumë

Zhvillohet analiza vjetore e Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Në prani të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, z. Blendi Klosi dhe anëtarëve të Këshillit Administrativ të ISSH-së, sot, ...
Më shumë

Mbi vjetërsinë dhe moshën e daljes në pension për burrat dhe gratë, gjatë vitit 2016

 -         Në zbatim të nenit 92, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ...
Më shumë