Sigurimet shoqërore, Shqipëria dhe Kosova negociojnë marrëveshjen administrative

Shqipëria dhe Kosova negociuan marrëveshjen administrative në fushën e sigurimeve shoqërore, pas ratifikimit nga ana e Parlamenteve respektivë. Raundi i ...
Më shumë

Qytetari në vëmendjen tonë

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi një takim me Administratoren e Postës Shqiptare sha, ...
Më shumë

Në DRSSH Fier dhe Vlorë, për ofrimin e shërbimeve online dhe mbylljen e sporteleve fizike

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të MFE-së, z ...
Më shumë

Takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për masat që po ndërmerren për ofrimin e shërbimeve tërësisht në rrugë elektronike

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore z. Astrit Hado zhvilloi një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të ...
Më shumë

Shërbime online që ofron ISSH, nëpërmjet portalit qeveritar https://e-albania.al/

Vërtetime me vulë elektronike, të cilat merren në momentin e aplikimit: Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në ...
Më shumë

Të gjitha aplikimet nëpërmjet platformës “e-Albania”

Njoftim Duke filluar nga data 1 maj 2022, sportelet e pritjes pranë Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Degëve të Sigurimeve ...
Më shumë

Nga 1 prill 2022, nis shpërndarja e pensioneve të indeksuara dhe dhënia e mbështetjes financiare

Në kuadër të Paketës së Rezistencës Sociale, që po zbaton Qeveria shqiptare, Instituti i Sigurimeve Shoqërore filloi sot në datë ...
Më shumë

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, performancë pozitive për vitin 2021, realizimi i të ardhurave 103.9%

Instituti i Sigurimeve Shoqërore zhvilloi analizën vjetore për vitin 2021, ku e pranishme ishte edhe Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë ...
Më shumë

Zvicra, partner i rëndësishëm në fushën e mbrojtjes shoqërore

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve z. Astrit Hado priti në një takim kortezie Zëvendësdrejtorin e Zyrës Federale të ...
Më shumë

Reagim mbi rastin e shpërdorimit të detyrës të ndodhur në Agjencinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Pogradec

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, duke marrë shkas nga emisioni i datës 10 shkurt 2022,  i transmetuar nga “Fix Fare”, në ...
Më shumë