Numrat e telefonit të kontaktit


Drejtoria Qendrore (ISSH)

Orari i punës në ISSH: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Orari i pritjes në ISSH: E  hënë – E premte – 09.00 – 13.00

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë

Centrali: 00355 4 2 235 622, 00355 4 2 227 198

Koordinatori për të drejtën e informimit – Xhoana Koxhaj

Adresat e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore

Arkivi Qendror i Sigurimeve Shoqërore

Orari i punës në Arkivin Qendror të Sigurimeve Shoqërore: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Adresa: Lundër, Tiranë
Email: arkivi@issh.gov.al

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore BERAT

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshbr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 322 34797

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore DURRËS

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshdr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 522 22047

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore DIBËR

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshdi@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 218 22428

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore ELBASAN

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshel@issh.gov.al

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore FIER

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshfi@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 34 70421439

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore GJIROKASTËR

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshgj@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 842 62464

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore KUKËS

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshku@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 242 22073

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore KORÇË

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshko@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 822 42624

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore LEZHË

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshle@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 215 4736

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore SHKODËR

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshsh@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 222 43453

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore TIRANË

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshtr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 4 702268553; 00 355 0 4 702268554
ADRESA: Rruga “Muhamed Gjollesha”, blloku i pallateve “Partizani”, pll. 62/1, Tiranë. 

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore VLORË

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: drsshvl@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 33 408645

Dega e Sigurimeve Shoqërore TROPOJË

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: dsshbc@issh.gov.al

Dega e Sigurimeve Shoqërore SARANDË

Orari i punës: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00
Email: dsshsr@issh.gov.al
Nr.tel: 00 355 0 852 24358

Agjencitë Lokale të Sigurimeve Shoqërore

Orari i pritjes: E hënë – E premte   08. 30 – 16.00; E shtunë – 08.30 – 12.00