Refoma e pensioneve merr mbështetje nga Këshilli Kombëtar i Punës

Pasi ka marrë mbështetjen e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Paketa për Reformën e Pensioneve merr mbështetjen edhe ...
Më shumë

Mbi mbledhjen e Këshillit Administrativ të ISSH-së

Në datën 12.06.2014, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua mbledhja e Këshillit Administrativ të ISSH-së. Nga kjo ...
Më shumë

Mbrojtja Sociale, zhvillohet raundi i dytë i bisedimeve me Kanadanë

Në datat 26-30 Maj 2014, në Kanada u zhvillua raundi i dytë i negociatave për realizimin e Marrëveshjes për Sigurimet ...
Më shumë

Qeveria prezanton “Dokumentin e Politikave të Pensioneve”, në ambjentet e Arkivit Qëndror të Sigurimeve Shoqërore

Qeveria prezantoi sot publikisht “Dokumentin e Politikave të Pensioneve”, në ambjentet e Arkivit Qëndror të Sigurimeve Shoqërore, në prani të ...
Më shumë

Mbledhja e dytë e Grupit ndërministror të punës për reformën e pensioneve

Prezantohet dokumenti i politikave për reformën e pensioneve. Gjatë ditës së sotme, në ambientet e  Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe ...
Më shumë