Mbi shpërndarjen e shpërblimit për pensionistët, me rastin e festave të fundvitit.

Mbështetur në VKM nr. 745, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2017”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ...
Më shumë

Zhvillohet analiza 9 – mujore e punës së Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore

Në datën 25 tetor 2017, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua analiza 9-mujore e punës, me drejtorët ...
Më shumë

Zoti Arben Ahmetaj, ministër i Financave dhe Ekonomisë zgjidhet Kryetar i Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Sipas ndryshimeve strukturore të bëra nga Këshilli i Ministrave, tashmë Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka kaluar në varësi të Ministrisë ...
Më shumë

Nis procedura e dhënies së vërtetimeve të posaçme të vjetërsisë në punë si punonjës të Industrisë së Naftës

Në kuadër të zbatimit të Statusit të Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe Gazit, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, nis procedurën ...
Më shumë

Instituti i Sigurimeve Shoqërore firmos marrëveshjen për pagesën e pensioneve dhe përfitimeve të tjera nëpërmjet sistemit bankar me bankën Credins.

Marrëveshja, e firmosur më datë nga Drejtorët e Përgjithshëm të të dy institucioneve Z. Astrit Hado dhe Z. Maltin Korkuti, ...
Më shumë

Marrëveshje ISSH – Posta Shqiptare sha, për shpërblimin e pensionistëve, me rastin e festave të fundvitit

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore ...
Më shumë

Shkarkohet punonjësi i Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore të Tiranës, i cili ofendoi qytetaren.

Menjëherë pas vënies në dijeni të pamjeve të xhiruara dhe të transmetuara në mediat online, që tregojnë qartë qëndrimin jashtë ...
Më shumë

Shkurtim i afateve të shërbimit ndaj qytetarëve përmes përshpejtimit të procedurave të verifikimit.

Shkurtim i afateve të shërbimit ndaj qytetarëve përmes përshpejtimit të të procedurave të verifikimit dhe marrjes së vendimeve administrative për ...
Më shumë

Të ardhurat nga të vetëpunësuarit në bujqësi janë një objektiv i arritshëm. Analizë 10 – mujore e punës me drejtorët e DRSSH-ve

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, njëkohësisht Kryetar i Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Blendi Klosi, iu ...
Më shumë