MATERIAL PËRMBLEDHËS NGA KONFERENCA E ZHVILLUAR ME RASTIN E 20-VJETORIT TË KRIJIMIT TË INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE, DATË 6 QERSHOR 2012, NË AMBIENTET E HOTEL “SHERATON”, TIRANË.

Shkarko dokumentin në pdf

Lejomëni që në emër të Ministrisë së Financave të Shqipërisë, të Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe në emrin tim, t’i uroj punë të mbarë këtij Kongresi dhe t’iu falenderoj për përkushtimin e ekipi tuaj drejtues në ngritjen e marrëdhënieve të shkëlqyera mes ACLI-t dhe Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Marrëveshja e përbashkët, e iniciuar që në vitin 2009 mes ACLI-t dhe ISSH-së, ka bërë të mundur që prej kohësh shumë nga bashkëqytetarët tanë të prekin në mënyrë konkrete të dhënat lidhur me përfitimet nga skema shqiptare, duke i dhënë jetë kështu një binomi të rëndësishëm të kujdesit social mes dy vendeve.

Shqiptarët që jetojnë këtu dhe ata bashkëqytetarë tuajt që jetojnë e punojnë në Shqipëri janë një urë e përditshme e jetës mes dy vendeve, duke i bërë brigjet mes nesh gati të padukshme. Ndërsa kujdesi ndaj tyre për informim i afron edhe më tej këto dy brigje, duke i bërë pjesë të të njëjtit bashkëudhëtim.

Në tri vitet e bashkëpunimit mes dy institucioneve tona ne kemi patur kënaqësinë të diskutojmë këtu në Romë dhe në zyrat e ISSH-së në Tiranë me përfaqësuesit tuaj, lidhur me informimin e emigrantëve shqiptarë në Itali, si edhe të qytetarëve italianë që prej vitesh punojnë në Shqipëri.

Dua, të theksoj se, ky bashkëpunim është në vijim të bashkëpunimeve me të gjitha institutet e mbrojtjes të së drejtave të emigrantëve, që ushtrojnë të drejtat e tyre në territorin italian dhe që kanë zyra informimi edhe në shumë vende të botës.

Por sot, dëshiroj që në emrin tim personal, si dhe të ekipit tim, të falenderoj në mënyrë të veçantë Drejtorin e Përgjithshëm, z. Ferri, dhe stafin drejtues të ACLI-t, për vendimin e zgjerimit të aktivitetit tuaj me sportele të reja në Milano, Firence e Savona, duke i dhënë një dimension edhe më human këtij bashkëpunimi, përmes mundësisë së punësimit pranë jush të mjaft bashkëqytetarëve tanë, që jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Itali.

Trajnimi më i fundit që u krye prej specialistëve të ISSH-së me disa prej të përzgjedhurve tuaj që përfaqësojnë zyrat e ACLI-t në disa qytete këtu në Itali, më jep të drejtën të besoj se hapi që kemi hedhur për marrëveshjet tona ka qenë i drejtë dhe i dobishëm.

Unë konstatoj me kënaqësi se komunikimi me Ju ka qenë mjaft i domethënës për të mbërritur tek bashkëqytetarët tanë që jetojnë dhe punojnë këtu, në vendin tuaj, e që mund të informohen se gjithkush prej tyre, që ka patur një historik marrëdhëniesh kontributive në Shqipëri, do të mund t’i marrë ato në momentin që do t’u lindë e drejta. Me këtë rast dëshiroj të siguroj gjithë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali, se është në detyrën tonë jo vetëm administrative, por edhe sociale, për të garantuar çdo qindarkë të derdhur gjatë viteve të punës në Shqipëri dhe, se përmes plotësimit të viteve të munguara, do t’iu bëhet e mundur plotësimi i kontributeve të nevojshme për të patur një garanci sociale në çdo kohë edhe në vendlindjen e tyre.

Dëshiroj të ndaj me ju faktin se, aktualisht, institucioni që drejtoj është drejt konkretizimit final të informatizimit të sistemit, një mundësi kjo pë të gjithë emigrantët që të verifikojnë kontributet e tyre në Shqipëri, e më pas të vendosin lidhur me pagesat e tyre në zyrat tona.
Në këtë kuadër, është detyrim i yni t’iu përgjigjemi edhe kërkesave të kujtdo qytetari të huaj që do të kërkojë njohjen e pagesave kontributive në Shqipëri për të gjithë kohën që punon këtu. Ne po punojmë që të gjithë qytetarët italianë që kanë zgjedhur Shqipërinë për të kryer aktivitetet e tyre, të gjejnë tek ne mbështetjen për çdo kontribut që ata derdhin.

Ne, vlerësojmë mundësinë që na është dhënë në këtë komunikim, përmes këtij bashkëpunimi, dhe besojmë se së bashku do të bëjmë të mundur që gjithësecili të arrijë të informohet për atë që është e nevojshme, si për bashkëqytetarët tanë që jetojnë këtu, ashtu edhe për shumë nga bashkëqytetarët tuaj që kanë zgjedhur Shqipërinë për aktivitetet e tyre.

Padyshim që fusha e mbrojtjes sociale mbetet një fushë e mbushur me sfida. Por në të njëjtën kohë, të jep kënaqësinë që të jesh pranë kujtdo, duke bërë të mundur që t’i lehtësojmë bashkëqytetarëve hapat drejt moshës së tretë.

Duke besuar se ky bashkëpunim do të jetë edhe më i frytshëm në të ardhmen, ashtu si edhe me shumë nga partnerët e tjerë italianë me të cilët bashkëpunojmë, me lejoni t’iu falenderoj edhe një herë në emrin tim lidhur ftesën për të qenë e pranishme sot këtu dhe për të komunikuar me Ju në këtë Kongres.

Edhe një herë, më lejoni t’ju përcjell një përshëndetje nga gjithë ekipi që drejtoj. Urime dhe punë të mbarë këtij Kongresi!

Drejtore e Përgjithshme e ISSH-së
Vjollca BRAHO

I nderuar z. Ministër,
Të nderuar organizatorë dhe pjesmarrës,

Lejomëni që në emër të institucionit që unë drejtoj, si dhe në emrin tim, të falenderoj së pari deputetin Touadi dhe diplomatin Berlendi për praninë e tyre në këtë takim. Gjithashtu, më lejoni që të përshëndes Presidentin e INAS-CISL-it z. Sorgi, si dhe të gjithë të pranishmit e tjerë në këtë sallë, të cilët na japin të kuptojmë edhe një herë se sa i rëndësishëm mbetet komunikimi me çdo bashkëatdhetar kudo që ai ndodhet.

Ky takim shënon një hap të mëtejshëm të bashkëpunimit konkret mes INAS dhe ISSH-së, për informimin e emigrantëve shqiptarë që jetojnë e punojnë në Itali lidhur me të drejtat, detyrimet dhe përfitimet nga skema shqiptare e sigurimeve shoqërore.

ISSH ka ndërtuar që prej vitit 2009 një marrëdhënie të shkëlqyer me INAS, marrëdhënie që ka bërë të mundur që prej kohësh të shkëmbejmë informacion për kërkësa konkrete të bashkëatdhetarëve tanë duke i dhënë jetë një misioni tërësisht social.

Ne kemi kënaqësinë e bashkëpunimit me Patronatin tuaj i cili zhvillon veprimtari informimi, asistence, konsulence dhe mbrojtje pa pagesë të emigrantëve të cilat kanë si qëllim kryerjen e shërbimeve të mbrojtjes, asistencës dhe sigurisë shoqërore, në kuadrin kombëtar dhe ndërkombëtar.

Dëshiroj që përmes jush dhe të gjithë partnerëve tanë në Itali, të garantoj edhe një herë se, çdokush që jeton sot në Itali dhe që ka patur një historik kontributiv në Shqipëri do t’i gëzojë përfitimet e skemës. Me këtë rast dëshiroj të siguroj gjithë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali, se është në detyrën tonë jo vetëm administrative, por edhe sociale, për të garantuar çdo qindarkë të derdhur gjatë viteve të punës në Shqipëri dhe, se me plotësimin e viteve të munguara, do t’u bëhet i mundur plotësimi i kontributeve të nevojshme për të patur një garanci sociale në çdo kohë edhe në vendlindjen e tyre.

Ky bashkëpunim iu jep mundësinë qytetarëve dhe punonjësve shqiptarë që t’i njohin, integrojnë e t’i gëzojnë sa më mirë të drejtat e tyre për pension në atdhe. Ligji shqiptar, nëpërmjet ISSH-së, u ofron emigrantëve mundësinë e vazhdimësisë së historikut të tyre kontributiv në Shqipëri përmes skemës së Sigurimit Vullnetar, si një mundësi më shumë për të përfituar pension pleqërie, invaliditeti dhe familjar. Kjo do të thotë se nëse një shtetas shqiptar ka derdhur kontributet e sigurimeve shoqërore për një periudhë të caktuar kohore ai mund të informohet pranë zonës ku jeton në Itali për peridhën tjetër kohore që i nevojitet për të plotësuar vitet e nevojshme që të përfitojë pension në Shqipëri.

Duke besuar se ky bashkëpunim do të jetë i frytshëm, ashtu si edhe me shumë nga partnerët e tjerë italianë me të cilët bashkëpunojmë, me lejoni t’ju falenderoj edhe një herë për praninë tuaj sot këtu dhe këtij takimi t’I uroj një punë të mbarë.

Drejtore e Përgjithshme e ISSH-së
Vjollca BRAHO

Ligji nr. 29/2019 “PËR TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI”

 Llojet e përfitimeve

 1. pension për  shkak  të  profesionit  (llojit  të punës);
 2. shtesë mbi pensionin e pleqërisë;
 3. shtesë mbi pensionin e invaliditetit.
 4. Kush janë përfitues:Pensionin për  shkak  të  profesionit  (llojit  të punës) e përfitojnë:
  a.Ish-punonjësit, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë; trajtimi me përfitime përpara moshës dhe kushteve të përcaktuara në dispozitat e ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, do të vazhdojë të bëhet sipas përcaktimeve në dispozitat e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij;

  b) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 1, “Punë, që hyjnë në kategorinë e parë”, krerët IV, pikat 2 e 3, dhe XI, të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”, të ndryshuar,

  c) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 2, “Punë, që hyjnë në kategorinë e dytë”, kreu V, të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori, për efekt pensioni”, të ndryshuar, dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, sipas listës së miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave,

  ç) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në metalurgji në profesione, punë dhe ndërmarrje, sipas përcaktimeve në krerët III, VIII e XII, të pasqyrës nr. 1, të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”

   Shtesë mbi pensionin e pleqërisë dhe mbi pensionin e invaliditetit, e përfitojnë:

  a) ish-punonjësit, sipas përcaktimeve në këtë ligj, të cilët kanë përfituar pension pleqërie ose do të plotësojnë kushtet për të përfituar pension pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
  b) shtesën mbi pension, sipas shkronjës “a”, e përfitojnë të gjithë personat që kanë jo më pak se 6 vite në profesionet dhe punët e përcaktuara në këtë ligj;
  c) shtesën mbi pension, sipas shkronjës “a”, të kësaj pike, e përfitojnë edhe personat që marrin pension sipas ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, kur data e lindjes së të drejtës për pension është deri më 31.12.2014.

Lista emërore e përfituesve nga Ligji nr. 29/2019

LIGJI NR. 29/2019 “PËR TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI”

Llojet e përfitimeve

 1. pension për  shkak  të  profesionit  (llojit  të punës);
 2. shtesë mbi pensionin e pleqërisë;
 3. shtesë mbi pensionin e invaliditetit.

Kush janë përfitues:Pensionin për  shkak  të  profesionit  (llojit  të punës) e përfitojnë:
a.Ish-punonjësit, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë; trajtimi me përfitime përpara moshës dhe kushteve të përcaktuara në dispozitat e ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, do të vazhdojë të bëhet sipas përcaktimeve në dispozitat e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij;

 1. b) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 1, “Punë, që hyjnë në kategorinë e parë”, krerët IV, pikat 2 e 3, dhe XI, të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”, të ndryshuar,
 2. c) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 2, “Punë, që hyjnë në kategorinë e dytë”, kreu V, të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori, për efekt pensioni”, të ndryshuar, dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, sipas listës së miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave,

ç) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në metalurgji në profesione, punë dhe ndërmarrje, sipas përcaktimeve në krerët III, VIII e XII, të pasqyrës nr. 1, të vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”

Shtesë mbi pensionin e pleqërisë dhe mbi pensionin e invaliditetit, e përfitojnë:

 1. a) ish-punonjësit, sipas përcaktimeve në këtë ligj, të cilët kanë përfituar pension pleqërie ose do të plotësojnë kushtet për të përfituar pension pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.
  b) shtesën mbi pension, sipas shkronjës “a”, e përfitojnë të gjithë personat që kanë jo më pak se 6 vite në profesionet dhe punët e përcaktuara në këtë ligj;
  c) shtesën mbi pension, sipas shkronjës “a”, të kësaj pike, e përfitojnë edhe personat që marrin pension sipas ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, kur data e lindjes së të drejtës për pension është deri më 31.12.2014.

Lista emërore e përfituesve nga Ligji nr. 29/2019