PYETJE:

Përshëndetje,  Jam në marrëdhënie  pune dhe pronari më thotë që jam i siguruar. Si mund ta kontrolloj këtë? Faleminderit

PËRGJIGJE:

Përsa pyesni, ju mund të bëni një kërkesë zyrtare pranë DRSSH-së, ku ju keni vendbanimin, duke saktësuar vitet e punës që kërkoni.

Ndërsa përsa i përket periudhës nga viti 2012, mund të aplikoni në faqen zyrtare online https://e-albania.al/.

*Email-i juaj nuk do të bëhet publik.

Pyetje dhe Përgjigje