Pyesni Online

I nderuar qytetar!
Për çdo informacion nga ana e specialistëve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm.

Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale.


 

 

PYETJE:

Përshëndetje,  Jam në marrëdhënie  pune dhe pronari më thotë që jam i siguruar. Si mund ta kontrolloj këtë? Faleminderit

PËRGJIGJE:

Përsa pyesni, ju mund të bëni një kërkesë zyrtare pranë DRSSH-së, ku ju keni vendbanimin, duke saktësuar vitet e punës që kërkoni.

Ndërsa përsa i përket periudhës nga viti 2012, mund të aplikoni në faqen zyrtare online https://e-albania.al/.

*Email-i juaj nuk do të bëhet publik.

Pyetje dhe Përgjigje