I nderuar qytetar!
Për çdo ankesë dhe pakënaqësi që keni për shërbimin që ofrojnë specialistët e sistemit të sigurimeve shoqërore, mund të denonconi duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale.


*Email-i juaj nuk do të bëhet publik.