I nderuar qytetar!

Mbështetur në VKM nr. 283, datë 10.05.2019 “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019”, Ju mund të denonconi pranë Drejtorit të Përgjithshëm të ISSH-së, z. Astrit Hado, në numrin e telefonit 00355 4 22 27850, çdo rast të përdorimit të punonjësve të sistemit të sigurimeve shoqërore gjatë orarit zyrtar, për fushatë zgjedhore ose duke plotësuar formularin e mëposhtëm:

Për çdo ankesë dhe pakënaqësi që keni për shërbimin që ofrojnë specialistët e sistemit të sigurimeve shoqërore, mund të denonconi duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale.


*Email-i juaj nuk do të bëhet publik.