I nderuar qytetar!
Për çdo ankesë dhe pakënaqësi që keni për shërbimin që ofrojnë specialistët e sistemit të sigurimeve shoqërore, mund të denonconi duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

Të dhënat tuaja do të mbeten konfidenciale.

Emri(e detyrueshme)

Email (e detyrueshme)

Subjekti (e detyrueshme)

Mesazhi(e detyrueshme)

*Email-i juaj nuk do të bëhet publik.