Koordinatori për të drejtën e informimit – Xhoana Koxhaj

Orari i punës në ISSH: E hënë – E enjte 08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë