REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr. Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 Pa pagesë
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12