Në datën 12.06.2014, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua mbledhja e Këshillit Administrativ të ISSH-së.

Nga kjo mbledhje, u zgjodhën kryetari dhe 2 nënkryetarët e KA, dhe përkatësisht:

1.   Kryetar – Erion Veliaj, Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë;

2.   Nënkryetarë: Luan Bregasi (Përfaqësues i Punëdhënësve) dhe Kolë Nikolla (Përfaqësues i Sindikatave).