Të nderuar,
Kam kënaqësinë që jam sot në mesin tuaj dhe marr pjesë në këtë përvjetor jubilar, për të uruar në emër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqënies Sociale dhe Qeverisë së Kosovës, për punën dhe të arriturat e Institutit, që përfaqësoni e që nuk janë të lehta. Skema e sigurimeve shoqërore në Shqipëri ka rol të rëndësishëm në kuadër të mbrojtjes sociale, andaj edhe administrimi me skemat e sigurimeve shoqërore kërkon një përkushtim maksimal, punë të cilën ju dhe stafi i Institutit e keni bërë shumë mirë me gjithë sfidat, të cilat përballet sot institucioni juaj e të cilat nuk janë sfida vetëm në Shqipëri, por edhe të rajonit e më tej.

Ministria e Punës dhe Mirëqënies Sociale e Kosovës dhe Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës kanë një partneritet të shkëlqyer me Institutin dhe gjithashtu ky partneritet në shkëmbimin aktiv të informacioneve shpresoj vetëm se do të thellohet.
Në kuadër të festimeve të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shtetit Shqiptar, Kosova çdo ditë e më shumë po thellon bashkëpunimin me Institucionet e Shqipërisë e ku në veçanti mund të theksoj nënshkrimin e djeshëm të Protokollit të bashkëpunimit në mes MPMS-së së Kosovës dhe të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta të Shqipërisë.
Duke përfunduar edhe njëherë dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për të arriturat e juaja dhe ju uroj gjithashtu punë të mbarë për shumë vite tjera.