•  test
  •  

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

  •  admin
  •  

Në datën 22 korrik 2015, në Vlorë u zhvillua analiza 7-mujore e punës për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore, me Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Fier, Gjirokastër, Berat, Vlorë.

Në këtë analizë u vu theksi në arritjet e deritanishme dhe detyrat që dalin për të ardhmen për realizimin e objektivave të ISSH-së në një prej drejtimeve kryesore të punës së këtij institucioni, dhe konkretisht në atë të kontributeve.

  •  admin
  •  

Vazhdojnë analizat 7-mujore të punës për mbledhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe masat që duhen marrë për realizimin e të ardhurave për mbylljen me sukses të vitit 2015. Takimi u organizua në DRSSH Lezhë, në datë 24 korrik 2015, me pjesëmarrjen e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Shkodër, Lezhë, Durrës, Dibër, Kukës. Dhe në këtë analizë theksi u vu në arritjet e deritanishme dhe detyrat që dalin për të ardhmen.